Elővita tájékoztatás - oktatóknak

Tisztelt Témavezetők!

2017. szeptember 22. óta több ponton is változott a fokozatszerzési eljárás házi vitára vonatkozó szabályozása, amely változások az Egyetemi Doktori Szabályzat, illetve a BDT Doktori Szabályzat részét képezik. Bár elsősorban a doktorjelölt felelőssége, hogy a dolgozat beadása előtt utána járjon az eljárás pontos menetének és átolvassa a vonatkozó szabályzatokat, mindenképpen fontos a témavezetők figyelmét is felhívni a változásokra, hogy azokat ők is közvetlenül tudják kommunikálni a házi vita előtt álló hallgatók felé, hiszen a szabályok betartása és betartatása az ő felelősségük is! A könnyebb átláthatóság érdekében pontokba szedve is közöljük a házi vitával kapcsolatos legfontosabb lépéseket, tudnivalókat az eljárásbeli hibák kiküszöbölése végett. Az alábbi lista csupán egy segédlet, az abban lévő információk az Egyetemi Doktori Szabályzat[1]és BDT Doktori szabályzat[2] alapos ismeretét nem helyettesíti. A segédlet és a szabályzatok együttese ismerete és használata ajánlott!

 

Elővitával kapcsolatos teendők:

1. A hallgató dolgozatát meg kell küldeni a TNDI titkárának.

2. A TNDI tikára továbbítja azt a DEENK szövegegyezőségeket vizsgáló részlegére ( ).

3. Az ellenőrzés eredményét a DEENK a doktori tikárnak küldi meg. A doktori titkár ezt követően továbbítja azt a hallgatónak és a témavezetőnek.

4. A hallgatónak hozzáférést kell igényelnie a   címen, hogy meg tudja nézni tételesen a dolgozat végén feltüntetett szövegegyezőségi találati eredményeket.

5. A szövegellenőrzés eredményéhez a hallgató magyarázó jegyzéket készít, ami egyben egy nyilatkozat arról, hogy a dolgozat megfelel a  tudományetikai követelményeknek, amelyet a témavezetőnek is alá kell írnia. A sablon a következő linken érhető el a Doktori értekezés előzetes vitájának jegyzőkönyve címmel: http://btkphd.unideb.hu/letoltesek/fokozatdok.html

6. A magyarázattal ellátott nyilatkozatot le kell adni a TNDI titkárának, aki a dolgozattal együtt kiküldi azt az opponens-jelölteknek és a bizottsági tagoknak.

7. Az opponens-jelöltek a dolgozat és a jegyzék alapján állapítják meg, hogy a dolgozat megfelel-e a tudományetikai követelményeknek. Az opponens-jelöltek is hivatalos nyilatkozatot tesznek a bírálatra beadott dolgozatban a tudományetikai normák betartásáról, amely a ház vita jegyzőkönyvének részét képezi. FONTOS, hogy most már a házi vita jegyzőkönyvnek is hivatalos sablonja van, amely tartalmazza a nyilatkozatokat. Az erre vonatkozó dokumentum a következő linken érhető el: http://btkphd.unideb.hu/letoltesek/fokozatdok.html

8. A házi vita bizottság összetételét a TNDI doktori tanácsának meg kell szavaznia, ezért annak összetételét a házi vitát megelőzően egyeztetni szükséges a TNDI vezetőjével. A TNDI az új szabályok mellett feltétlenül ragaszkodni kíván ahhoz a korábbi, saját szabályához, hogy legalább öt fokozattal rendelkező kutató vegyen részt és mondjon véleményt az elkészült munkáról a házi vitán. További megkötés, hogy a bizottság elnökének a TNDI törzstagjának kell lennie, és a bizottság tagjaink 1/3 nem tagja a doktori iskolának.

9. Időrendi és gyakorlati szempontból fontos momentum, hogy a bizottság összetétele és az erről szóló TNDI doktori tanácsdöntésnek már kell lennie mire a hallgató és a témavezető elkészíti a szövegegyezőségi vizsgálat eredményével kapcsolatos nyilatkozatát. Erre azért van szükség, mert a TNDI titkára a disszerens dolgozatát, a szövegellenőrzési vizsgálati eredményt és a doktorjelölti, valamint témavezetői nyilatkozatot akkor tudja csak kiküldeni az opponens-jelölteknek, ha már összeállt a bizottság összetétele, amely meghatározza az opponens-jelöltek személyét.  

10. Miután a TNDI titkára kiküldte a dolgozatot az opponens-jelölteknek és a bizottság többi tagjának elkezdődhet az időpont egyeztetés.      

11. A házi vita során ki kell jelölni egy jegyzőkönyvezetőt. Személyét illetően nincs külön megkötés, a jelenlévők közül bárki vezetheti a jegyzőkönyvet.

12. A jegyzőkönyv mellé külön jelenléti ívet is alá kell íratni a jelenlévőkkel. A sablonra kattintva elérhető a formanyomtatvány. 

13. Azt követően, hogy a házi vita lezárult, az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát a doktorjelölt vagy a témavezetője feltétlnül őrizze meg és juttassa el a TNDI titkárának, aki hivatalosan továbbítja azt a Bölcsészettudományi Doktori Tanács titkárának. A jegyzőkönyv a doktorjelölt fokozatszerzési anyagának részét képezi.

 

 

Az elővitával kapcsolatos bármely további kérdés esetén az alábbi címen lehet érdeklődni:

 

[1] Az Egyetemi Doktori Szabályzat 2016. szeptember 1. előtt és utáni képzésre vonatkozó változatában is 17§ 5. pont rendelkezik a házi vita szabályairól.

[2] A Bölcsészettudományi Doktori Szabályzat 2016. szeptember 1. előtti képzésre vonatkozó változatában is 5.6.§ (5.), a 2016. szeptember 1. utáni képzésre vonatkozó változatában a 17§ (5) pont rendelkezik a házi vita szabályairól.

Frissítés dátuma: 2022.02.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.