Gyakran ismételt kérdések az elővitáról

Kedves PhD hallgatók! Kedves Doktorjelöltek!

A fokozatszerzési eljárás egyik fontos része az elővita, vagy más néven házi vita. Mivel az elmúlt években az elővita szervezésének szabályai jelentősen átalakultak, ezért fontosnak tartottuk, hogy ezzel kapcsolatosan összeszedjük a legfontosabb tudnivalókat és a leggyakrabban felmerülő kérdéseket.

Mikor van lehetőség az elővita szervezésére?

Az elővita szervezésére akkor kerülhet sor, ha a doktorjelölt elkészült a disszertációja megírásával és témavezetője úgy ítéli meg, hogy a dolgozat jelenlegi formájában alkalmas arra, hogy előzetes vitára bocsássák.

Mi az a szövegegyezőségi vizsgálat?

Az elővita szervezésének első lépése, hogy a doktorjelölt elküldi a dolgozatát a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola titkárának a kötelező szövegellenőrzési vizsgálat céljából. A TNDI titkára a dolgozatot elküldi a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár illetékes munkatársainak ( ) akik egy speciális kereső rendszeren (Turnitin) futtatják végig a dolgozatot. A vizsgálat eredményét a DEENK a TNDI titkárának küldi meg, aki továbbítja azt áttekintésre a doktorjelöltnek és a témavezetőnek.

Mi a doktorjelölti és témavezetői nyilatkozat és miért van rá szükség?

A doktorjelölti és témavezetői nyilatkozatra azután van szükség, hogy a szövegegyezőségi vizsgálati eredmény a témavezetőhöz és a doktorjelölthöz is megérkezik. Ekkor a doktorjelöltnek tételesen át kell tekintenie a dolgozatban jelölt szövegegyezőségeket (ha van) és ezekről egy magyarázó listát kell készítenie. A hallgatónak úgy tudja ezt megtekinteni, ha hozzáférést igényel a címen, hogy meg tudja nézni tételesen a dolgozat végén feltüntetett szövegegyezőségi találati eredményeket. A magyarázó lista a doktorjelölti nyilatkozat részét képezi, annak szövegét az eredeti nyilatkozati sablonba kell beilleszteni. Ugyanazon dokumentum része a témavezetői nyilatkozat, amely ugyancsak azt hivatott alátámasztani, hogy a disszertáció a tudományetikai követelményeknek megfelelően íródott. Majd ezt a közösen aláírt nyilatkozatot le kell adni a TNDI tikárának.

Hogyan jut el a dolgozat az elővita bírálóihoz?

A dolgozatot, a fent említett nyilatkozattal és a szövegellenőrzés eredményével együtt, a TNDI titkára küldi tovább az opponens-jelölteknek, illetve a disszertációt továbbítja a többi bizottsági tagnak. Ehhez arra is szükség van, hogy mire a doktorjelölt ebbe a fázisba ér, már hivatalosan is meg legyen a házi vita bizottság összetétele, a TNDI titkára ugyanis értelemszerűen csak ekkor tudja kiküldeni a tagoknak disszertációt.

Hogyan áll össze az elővita bizottsága? Mi a teendő ez ügyben?

A házi vita bizottság összetételét a TNDI doktori tanácsának meg kell szavaznia, ezért annak összetételét a házi vitát megelőzően egyeztetni szükséges a TNDI vezetőjével. A bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban legalább öt fokozattal rendelkező kutató vegyen részt és mondjon véleményt az elkészült munkáról a házi vitán. További megkötés, hogy a bizottság elnökének a TNDI törzstagjának kell lennie, és a bizottság tagjaink 1/3 nem tagja a doktori iskolának.

Hogyan zajlik az elővita?

Az elővitán a bizottsági tagok véleményt mondanak a dolgozatról és nyilatkoznak arról, hogy azt nyilvános vitára alkalmasnak találják-e vagy sem. A vitáról hivatalos jegyzőkönyv készül, amelyet minden bizottsági tagnak saját aláírásával kell ellátni. Ezt követően a jegyzőkönyvet és a mellékelt jelenléti ívet le kell adni a TNDI titkárának, aki továbbítja azt a BDT tikárság felé.

A házi vitával kapcsolatos teendők ezzel le is zárultak, a vonatkozó szabályzatok a következő linken érhetőek el, kérjük alaposan tanulmányozzák át őket:

 

 

Ha bármilyen további kérdés merülne a következő címen érdeklődjenek:

 

 

Frissítés dátuma: 2022.02.28.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.