Nemzetközi Inter-regionális Társadalomtörténeti és Néprajzi Kutatóközpont

Beköszöntő

2014-ben a Debreceni Egyetem Rektori Tanácsa jóváhagyta a Nemzetközi Inter-regionális Társadalomtörténeti és Néprajzi Kutatóközpont létrehozását. A kutatóközpontnak a debreceni történészeken és néprajzosokon kívül együttműködési megállapodásra alapozva tagjai beregszászi, kolozsvári és eperjesi kutatók is, akik egyrészt alapító tagok lettek, de közülük néhányan az utóbbi években csatlakozott kutatók. Ugyancsak bővült kutatóink köre a velünk évek óta kapcsolatot tartó berettyóújfalusi intézményekből, valamint a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola érdeklődő hallgatóiból.

A kutatóközpontot azért hoztuk létre, hogy szervezője legyen tematikus, regionális konferenciáknak, részt vállaljon a könyvkiadásban, amennyiben lehetőség van rá, a közös kutatásokban, s szerepe legyen a Doktori Iskolával együtt az intézmények közötti kapcsolatok alakításában.
 

Honlapunkon jelenlegi tagságunk adatlapjait tesszük közzé, amelyek tájékoztathatnak tagjaink kutatási irányairól, fontosabb publikációikról. Szakmai önéletrajzuk és a teljes publikációs listák segíthetik további szakmai kapcsolatok kialakulását.

Az elmúlt években két OTKA pályázat keretében folytattuk az intenzív munkát, amelynek legfontosabb kiadványait, eredményeit szintén közzétesszük.

Virtuális kiállításunkat „Beszélő források az arisztokráciáról” címmel a téma iránt érdeklődő kutatnak, érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.

Küldetésnyilatkozat

Az ezen okirat alapján megszerveződő egyetemi kutatóközpont feladatának tekinti a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézetének több évtizedes nemzetközi és inter-regionális együttműködésére alapozva a nemzetközi (elsősorban az alapító tagok, intézmények által lefedett régiók) társadalomtörténeti és néprajzi kutatásokkal foglalkozó egyetemi oktatók, tudományos kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, a kapcsolódó tudományterületeken jelen lévő szellemi erőforrások egyesítését az interdiszciplinaritás alapjain, a színvonalas oktató tevékenység és kutatómunka hatékonyabbá válásának elősegítése érdekében. A Központ az MTA 2005-ben elfogadott tudománypolitikai stratégiájával összhangban regionális kutatóhálózati centrumként is kíván működni és küldetésének tekinti a Debreceni Egyetem és a Bölcsészettudományi Kar, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszéke és Lehoczky Tivadar Intézete, a Babes Bolyai Tudományegyetem Kolozsvári Magyar Történelmi Intézete, az Erdélyi Múzeum Egyesület, az Eperjesi Egyetem BTK Történelmi Intézete bekapcsolódását a nemzetközi társadalomtörténeti és néprajzi kutatások vérkeringésébe.

 

Célkitűzés

A küldetésnyilatkozatnak megfelelően a Központ tagjai a következő célkitűzéseket határozzák meg:

 

  • A társadalomtörténeti és néprajzi kutatások összefogása
  • Elsődleges források feltárása, gyűjtése és digitalizálása, adatbázisok létrehozása és elérhetővé tétele több nyelven.
  • Rendszeres fórum biztosítása a kutatási eredmények megosztására (évente váltakozó helyszínű konferenciák és tudományos műhelymunka)
  • A kutatások eredményeinek beillesztése a kar magyar és idegen nyelvű oktatási programjaiba.
  • A kutatások eredményeiről megjelent munkákról, szakirodalmi eredményekről recenziók írása a Klió folyóiratban
  • Publikációs lehetőség biztosítása és támogatása.
  • További hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és működtetése
  • Részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon.

 

 

 

        Dr. Papp Klára                                                        Dr. Bárány Attila

   a Kutatóközpont vezetője                                           a Kutatóközpont titkára

 


Tagok

Kiadványok

Rendezvények

A kutatóközpont tagjainak OTKA-NKFI pályázatai


A „Beszélő források az arisztokráciáról” című virtuális tárlat

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 28. 11:38